Menu Close

Giới Thiệu

Vào 12/2017, Shinhan Bank chính thức hoàn thành việc mua lại mảng vay tín chấp của ANZ Bank. Tại thời điểm đó, đây là sản phẩm cho vay theo lương chuyển khoản lý tưởng nhất thị trường dành cho đối tượng cán bộ nhân viên tại các công ty. Shinhan Bank tiếp tục duy trì và phát triển để tạo nên sản phẩm vay tín chấp Shinhan hiện nay. Tuy mang tên mới nhưng sản phẩm này vẫn giữ nguyên bản chất là gói vay tốt nhất.

Đặc Điểm

Vay tín chấp Shinhan là gói vay theo lương chuyển khoản, phục vụ cho muc đích vay tiêu dùng của tất cả công dân Việt Nam đang sinh sống tại TP.HCM, Bình Dương.

Sản phẩm đã đạt được thành công chính nhờ phương châm đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu. Cụ thể là các yếu tố sau:

Tính chuyên nghiệp: nhân viên chính thức của Shinhan sẽ trực tiếp làm việc với khách hàng, không qua bất kỳ trung gian nào. Quy trình công việc toàn bộ được quy định chặt chẽ và chính xác.

Tính thiết thực: Lãi suất được công khai và áp dụng cho toàn bộ các khách hàng. Luôn rõ ràng và minh bạch. Đặc biệt, Shinhan luôn cân nhắc mức lãi suất áp dụng ở khoản thấp nhất có thể.

Tính hiệu quả: tất cả các khoản vay đều không áp dụng mua bảo hiểm rủi ro. Nhằm mang đến giá trị cao nhất cho khách hàng.

Call Now Button